Zirkonyum Diş Sağlam mı?

Zirkonyum kaplama nedir, fiyatı ne kadar?

Her malzemenin olduğu gibi zirkonyum diş kaplama malzemesinin de belirli bir dayanım gücü ve bir kırılma eşiği vardır. Her ne kadar sağlam ve dayanıklı olsa da diğer malzemeler gibi bir kırılma noktası olması doğaldır. Özellikle şiddetli diş sıkan ve gıcırdatan kişiler için zirkonyum diş kaplama malzemesinin kullanılmaması da bu nedenledir. Burada şunu da parantez içerisinde belirtmek isterim. Zirkonyum kullanılmadığında kullanılan diğer bütün estetik diş kaplama malzemelerinde de kırık ve çatlaklar görülmekte ve tek çare olarak metal kaplamalar kalmaktadır.

Zirkonyum diş kaplama sağlam mı?
Zirkonyum diş kaplama sağlam mı?

Bu yazıda zirkonyum diş kaplama için dayanıklılığı arttırabilmek amacı ile uygulanan monolitik zirkonyum uygulaması hakkında bilgi vermek istiyorum. İstanbul Küçükçekmece Korudent diş kliniğimde diş estetiği uygulamaları ve implant tedavileri için kullandığım malzemeler içerisinde önemli bir yeri olan zirkonyum diş kaplamalar en iyi malzeme ve cihazlar ile üretilmekte ve en az 5 yıl garantili olarak uygulanmaktadır.

Zirkonyum Diş Kaplamada Üst Yapı Kırıklar

Uzun tam estetik diş kaplamaların yapımına imkan veren zirkonyum diş hekimliğinde büyük bir taleple karşılanmış, fakat veneer materyalinde, metal destekli restorasyonlara kıyasla daha fazla sayıda görülen adeziv ve koheziv kırıklar materyale olan talebi azaltmıştır,

Yapılan çalışmalarda Y-TZP restorasyonlarda veneer kırıklarına bağlı klinik başarısızlıklar üç yıllık takip sonunda % 13 , beş yıllık takip sonunda da % 15.2 olarak rapor edilmiştir ”
Zirkonyum restorasyonlarda koheziv ve adeziv kırıkları önlemek için hem alt yapı hem de veneer seramik materyalinin dikkatlice seçilmesi, ek olarak uygun yüzey hazırlığı yapılması iyi bağlanma kuvveti elde etmek için gereklidir”

Üst yapı kırığı oranını azaltmak için anatomik kesim yerine düz oklüzal indirgeme tercih edilmesi, veneer materyalinin kalınlığının üniform olması, veneerleme esnasında uygun soğutma protokolü uygulanması, kor ve veneer seramiğin termal genleşme katsayılarının birbiriyle uyumlu seçilmesi önerilen yöntemlerdir. Mekanik stabilitenin arttırımasına yönelik bir diğer estetik porselen ile yenilikçi yaklaşım veneerlenmemiş tek parça zirkonyum (monolitik) restorasyonların uygulanması olabilmektedir.

Tek Parça Zirkonyum Diş Uygulaması:

Estetik porselen ile kaplanmış kuvvetli ve dayanıklı zirkonyum alt yapılı restorasyonların iki tabakalı sistem olmasına bağlı bir takım sakıncalar vardır.

  1. Fabrikasyonları çok aşamalı işlem gerektirir
  2. Veneerin dayanıklılığı düşüktür, kırık oluşabilir.
  3. Alt yapı ve üst yapı arasındaki bağlantı birleşen malzeme tabakalarının dayanıklılığına göre daha güçsüz olur be kırık oluşmasına neden olabilir
  4. Veneerleme İşlemi esnasında artık gerilim stresleri oluşabilir. Bu durum porselenin zirkonyum alt yapıya bağlanmasını azaltır.

Bütün bu olumsuz özellikleri ortadan kaldırmanın yolu iki tabakalı sistem yerine tek parça uygulamayı gerçekleştirmektir. Üretici firmanın da önerdiği gibi özellikle okluzal mesafenin az olduğu durumlarda monolitik zirkonyum önerilmektedir. Diğer taraftan porselen ile yeterli kalınlığa sağlananmayacağı vakalarda tek parça zirkonyum kaplama kırılma problemi ile karşılaşmamak için uygulanır.
Ekonomik olarak bakıldığında tabakalama yönteminde bir çok fırınlamayla fırça kullanılarak yapılan zirkonyum diş kaplamalar daha fazla maliyet ile uygulanmaktadır. Ancak estetik olarak daha tatmin edici sonuçlar alınmaktadır.

Zirkonyum diş kaplama malzemesinde kırılmalar olduğunda veya kırılma riski görüldüğünde monolitik zirkonyum uygulaması ve metal altyapılı zirkonyum diş kapatmalar iyi bir alternatif olarak bilinmelidir.

Yazar hakkında:

Yorum yaz


WHATSAPP İLE SORMAK İÇİN TIKLAYINIZ

WHATSAPP İLE SORMAK İÇİN TIKLAYINIZ